Infotekets åpningstider

Åpningstider Infoteket 2018
Opening hours Infoteket 2018

 Mai                                                           May                                                     

Torsdag kl 10.00-17.00                             Thursday  10 a.m. – 5 p.m.
Fredag   kl 10.00-17.00                             Friday        10 a.m. – 5 p.m.
Lørdag   kl 11.00-16.00                             Saturday    11 a.m. – 4 p.m.

 

 1. juni – 24. juni                                           June 1st – June 24th                      

Onsdag  kl 10.00-17.00                             Wednesday 10 a.m. – 5 p.m.
Torsdag kl 10.00-17.00                             Thursday     10 a.m. – 5 p.m.
Fredag   kl 10.00-17.00                             Friday          10 a.m. – 5 p.m.
Lørdag   kl 11.00-16.00                             Saturday      11 a.m. – 4 p.m.
Søndag  kl 11.00-16.00                              Sunday         11 a.m. – 4 p.m.

 

 25. juni – 19. august                                 June 25th –  August 19th                   

Mandag  kl 10.00-17.00                             Monday       10 a.m. – 5 p.m.
Tirsdag   kl 10.00-17.00                             Tuesday       10 a.m. – 5 p.m.
Onsdag  kl 10.00-17.00                             Wednesday 10 a.m. – 5 p.m.
Torsdag kl 10.00-17.00                             Thursday     10 a.m. – 5 p.m.
Fredag   kl 10.00-17.00                             Friday          10 a.m. – 5 p.m.
Lørdag   kl 11.00-18.00                             Saturday      11 a.m. – 6 p.m.
Søndag  kl 11.00-18.00                              Sunday        11 a.m. – 6 p.m.