Infotekets åpningstider

Åpningstider Infoteket 2017
Opening hours Infoteket 2017

 

Førjuls-tiden                                              Christmas seasons

Lørdag 25.nov. kl 11.00-17.00               Saturday Nov 25th 11.00-17.00
Søndag 26.nov kl 11.00-17.00               Sunday Nov 26th  11.00-17.00

Torsdag 7. des  kl 11.00-17.00               Thursday Nov 7th  11.00-17.00
Fredag 8.des     kl 11.00-17.00               Friday Nov 8th       11.00-17.00
Lørdag 9.des     kl 11.00-16.00               Saturday Nov 9th  11.00-16.00
Søndag 10.des  kl 12.00-16.00               Sunday Nov 1oth   12.00-16.00

Torsdag 14. des  kl 11.00-17.00               Thursday Nov 14th   11.00-17.00
Fredag 15.des     kl 11.00-17.00               Friday Nov 15th         11.00-17.00
Lørdag 16.des     kl 11.00-16.00               Saturday Nov 16th    11.00-16.00
Søndag 17.des    kl 12.00-16.00               Sunday Nov 17th        12.00-16.00